El, bredband, telefoni och tv

Elektricitet
Sommaren/hösten 2003 drogs nya elstigare i fastigheten. Samtidigt plockades samtliga elmätare bort från lägenheterna. Nu har vi en central mätare för samtliga lägenheter i källaren. Elförbrukningen slås sen ut på varje lägenhet baserat på lägenheternas respektive yta. En stor fördel med denna lösning är att föreningen kan förhandla direkt med elleverantörer för bästa möjliga taxa.