Skötsel av huset

Våren 1990, på ordinarie föreningsstämma, fattades ett beslut om hur vi ska förvalta vårt hus i Bf Söderbo. Bakgrunden till beslutet var att många i huset hade ansett att man borde leja ut den tekniska förvaltningen av huset till ett förvaltningsbolag. Det beslutades enhälligt att man skulle fortsätta att sköta den tekniska förvaltningen själv, inom föreningen. Väljer du att inte göra frivilligt arbete i huset, debiteras du därför en tilläggsavgift om 20 procent av årsavgiften.

Lampbyte
Som du vet har vi ingen vaktmästare eller portvakt som sköter enklare hussysslor. Alla boende hjälps åt med sådant. Därmed kan vi också hålla månadsavgifterna nere.
Följande gäller i Bf Söderbo:

  • Varje våningsplan ansvarar för att belysningen fungerar på det egna våningsplanet – om lampan är trasig byter de boende själva!
  • Stegar finns på C-vinden eller i källaren, vid cyklarna.
  • Styrelsen ansvarar för att det finns nya lampor i föreningslokalen, bakom spegelväggen där sängarna står.
  • Om lamporna skulle vara slut i lokalen lägger du en lapp i Söderbos brevlåda utanför lokalen eller köper själv och behåller kvittot. Sen kontaktar du föreningens kassör för att få tillbaka ditt utlägg.

Brandvarnare
I TRAPPHUSEN – Föreningen ansvarar för att byta batteri i de brandvarnare som sitter i trapporna.
I LÄGENHETERNA – I december 2002 satte föreningen upp brandvarnare i samtliga lägenheter.
Batterierna i brandvarnarna i lägenheterna räcker enligt uppgift i tio år och
det är lägenhetsinnehavarens eget ansvar att underhålla brandvarnaren och att byta ut batteriet då det tar slut.

Skadedjur
Föreningen har ett skadedjursavtal med Anticimex, som innebär att Anticimex, efter begäran från medlem, kontrollerar förekomsten av, samt sanerar mot, skadedjur. Meddela styrelsen om du misstänker att det finns skadedjur i fastigheten.

Städning
Föreningen anlitar en städfirma som varje vecka städar trappuppgångarna, tvättstugan och källargolv belagda med klinker. Dessutom städar firman föreningslokalen en gång per månad. Övriga allmänna utrymmen städar vi själva. Meddela styrelsen om du tycker att städfirman brister i sitt uppdrag.

Snöröjning
Stockholm Stad ansvarar för snöröjning på trottoaren, medan vi själva snöröjer på gårdarna.

Vi ansvarar själva för att vid behov placera ut varningsbockar på trottoaren om det finns risk för snö- och isras från taken. Varningsbockar och annan materiel förvaras i ”Snickis”. Dessutom har vi ett avtal med en plåtfirma för snö- och istappsröjning på taket. Kontakta styrelsen om du tycker att det ser ”farligt” ut på vårt eget hus. Om det gäller en annan fastighet kontaktar du den fastighetsägaren eller ”istappsjouren”.