För mäklare

Vår ekonomiska förvaltare Nabo sköter lägenhetsregister och överlåtelsehantering. Nabo samarbetar med Mäklarservice och mäklare använder med fördel deras elektroniska tjänst för överlåtelser och ansökan om medlemskap. Vänd er direkt till https://www.maklarservice.com/ för mäklarbilder.

Det är viktigt att komma ihåg att föreningen är en bostadsförening och inte en bostadsrättsförening. Det betyder att vår verksamhet regleras av lagen om ekonomiska föreningar och inte av bostadsrättslagen.

Svaren på de vanligaste frågorna om föreningen finns i övrigt här på hemsidan. Har du ytterligare frågor? Kontakta styrelsen på:

Mail: ordf@soderbo.nu
Adress: BF Söderbo u.p.a, Heleneborgsgatan 25A, 117 31 Stockholm

Friskrivning och ansvar
Styrelsen ansvarar bara för det som styrelsen har fattat beslut om. Styrelsen eller föreningen ansvarar inte för löften eller löftesliknande uttalanden som mäklare eller liknande har uttalat, muntligt eller skriftligt, i köp-, sälj- eller överlåtelsesituationer.