För mäklare

Det är viktigt att komma ihåg att föreningen är en bostadsförening och inte en bostadsrättsförening. Det betyder att vår verksamhet regleras av lagen om ekonomiska föreningar och inte av bostadsrättslagen.

Svaren på de vanligaste frågorna om föreningen finns under ”Om huset”, ”Om Söderbo” och ”FAQ”. Har du ytterligare frågor? Kontakta ordförande på;

Mail: ordf@soderbo.nu
Adress: Bf Söderbo upa, Heleneborgsg 25a nb, 117 31 Stockholm

Den ekonomiska förvaltningen och skötseln av vårt lägenhetsregister sköts av Nabo Sickla AB.

Friskrivning och ansvar
Styrelsen ansvarar bara för det som styrelsen har fattat beslut om. Styrelsen eller föreningen ansvarar inte för löften eller löftesliknande uttalanden som mäklare eller liknande har uttalat, muntligt eller skriftligt, i köp-, sälj- eller överlåtelsesituationer.

Årsredovisning

BF Söderbo upa – Årsredovisning 2019

BF Söderbo upa, 702002-2757 – Årsredovisning 2020