Styrelse, valberedning och revisorer

Styrelsen

I styrelsen sitter fem ledamöter och två suppleanter. De har ca 12 möten per år och fattar beslut om underhåll, ekonomi, andrahandsuthyrningar och mycket annat. De väljs av föreningsstämman varje år.

Vill du kontakta styrelsen? Skicka ett mail till ordf@soderbo.nu

Magda Rasmusson, ordförande 

Maria-Theresa Rieder, vice ordförande

David Grehn, kassör

Madeleine Sjödahl, ledamot

Jakob Nilsson, ledamot

Elin Boberg, suppleant

Axel Söderlund, suppleant

Valberedningen

Johan Rittsél och Ulf Strucke ingår i valberedningen.

Interna revisorer

Ina Widegren är revisor och Lis Engblom är revisorssuppleant.

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor väljs av föreningsstämman. För närvarande är det Tommy Nilsson på Hummelkläppen.