Styrelse, valberedning och revisorer

Styrelsen

I styrelsen sitter fem ledamöter och två suppleanter. De har ca 12 möten per år och fattar beslut om underhåll, ekonomi, andrahandsuthyrningar och mycket annat. De väljs av föreningsstämman varje år.

Vill du kontakta styrelsen? Skicka ett mail till ordf@soderbo.nu

Elisa Yngwe, ordförande 

Anna Lindau Schwanbom, vice ordförande

Claes Skoglund, kassör

Nina Altmejd, ledamot

Sophie Eklöf, ledamot

Elin Boberg, suppleant

Maresa Rieder, suppleant

Valberedningen

Johan Rittsél och Ulf Strucke ingår i valberedningen.

Interna revisorer

Helena Winberg är revisor och Ina Widegren är revisorssuppleant.

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor väljs av föreningsstämman. För närvarande är det Tommy Nilsson på Hummelkläppen.