Värme & ventilation

Värme

Vi värmer upp huset med fjärrvärme och fördelar värmen rättvist så att alla lägenheter har rekommenderade 20-21 grader. Känns elementet kallt nedtill är det inte ett tecken på att det är fel på värmen utan tvärtom ett gott tecken på att värmesystemet fungerar som det ska.

Tänk på att vid snabba temperaturväxlingar utomhus kan det ta lite tid innan fjärrvärmesystemet hänger med.

Hur fungerar en termostat?

Belysning, hushållsapparater, sol och människor ger ett värmetillskott i lägenheten som man bör ta vara på. Därför har vi installerat termostatventiler på alla element. När temperaturen i ett rum överstiger 21 grader minskar termostatventilen automatiskt värmen från elementet. Elementet kan till och med bli kallt om värmetillskottet är mycket stort. På motsvarande sätt höjs värmen om rumstemperaturen sjunker under 21 grader.

Du kan själv med hjälp av termostaten sänka värmen i t.ex. ett sovrum eller rum som inte används. Tänk då på att stänga dörren/dörrarna till rummen, annars kan det bli svårt att få en lägre temperatur. Steget mellan varje markering på termostaten motsvarar ungefär en grads rumstemperatur.

Håll fritt nära elementen

För att värmesystemet ska fungera är det viktigt att du underlättar luftcirkulationen kring termostaten. Möbler, gardiner och andra föremål som placeras framför värmeelementen kan orsaka att rumstemperaturen blir för låg. Kontrollera därför först luftcirkulationen så att termostaten verkligen kan fungera innan du ringer och felanmäler värmen.

Lufta dina element

Om du upplever att du har kallt- börja alltid med att lufta dina element med en elementnyckel, som man kan köpa på t.ex. Clas Ohlson. Se här hur man gör: https://www.youtube.com/watch?v=gVzvPT2WIUo

Ventilation

Huset har självdrag. Det innebär att den varma luften inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via frånluftskanaler i kök och badrum och kakelugnar. Detta skapar ett undertryck i byggnaden. Tack vare undertrycket sugs ny luft in utifrån, den nya luften kommer in via fönsterventilerna och otätheter i huset.

Fördelen med detta system är att det inte behövs några fläktar eller andra mekaniska anordningar för att det ska fungera, vilket gör att vi slipper oljud och dyra kostnader.

Ju större temperaturskillnader det är mellan ute- och inneluften, desto större luftmängder omsätts. På sommaren, när temperaturskillnaden är liten eller ingen alls, blir därför ventilationen svagare. Då kan det vara bra att öppna ett fönster.

Viktigt att tänka på:

  • Ha alltid fönsterventilerna öppna – det är så du får in frisk luft.
  • Att ha öppet fönster ökar också tillförseln av frisk luft.
  • Inga mekaniska fläktar får kopplas till frånluftskanaler.