Föreningens historia

Hornstull i början av 1900-talet.

Här följer några osorterade axplock ur föreningens samlade papper, nedteckande av Ulf Strucke i C.

Om huset
Föreningen bildades den 26 februari år 1917. Myterna om husets tillblivelse har varit många. Flera av historierna är fantasieggande. En av dem var att huset började byggas i början av första världskriget. Virkesbrist och finansiella problem innebar att man la ett tak på huset efter tre våningar. Därefter flyttade folk in. Efter freden byggde man vidare med folk boende i husets nedre del. Sanningen är den att man år 1918 började bygga på tomten. Denna köptes av källarmästare O A Ström av ett sterbhus för 115 000 kronor. Bygget var nu inte helt utan problem. Bland annat hamnade man i konflikt med Betongbolaget om leveranser. Denna fråga hamnade två år senare i tingsrätten. År 1931 var vi återigen inblandade i en historia som hamnade i tingsrätten.

I huset har en del små och stora otrevligheter inträffat. De allvarligaste är ett självmord och ett fall från översta våningen. Bordellverksamhet och narkotikaaffärer har också förekommit. Stulna cyklar och barnvagnar har förekommit i alla tider. Mer ”udda” förbrytelser är lamptjuven som härjade år 1935. Likaså kopplade en driftig hyresgäst in sig på trapplyset när hans elmätare plomberades.

En annan god historia är att en ”gulaschbaron” köpte upp lägenheter i huset. När han senare hamnade på Långholmen tillföll lägenheterna i huset föreningen. Men orsaken är snarare den att föreningen köpte tillbaka lägenheter av de boende som inte betalade sina avgifter eller på annat sätt hamnat i ekonomiskt bryderi.

Stockholm hade länge kvar likström istället för dagens växelström. I vårt hus togs denna bort i samband med ett pannbyte år 1966. Då försvann den även från tvättstugan. Nästa panna fick bytas 1971 och året därpå fick huset varmvatten. Några av lägenheterna kopplades av olika anledningar inte in på vattenledningen. Det skulle därför dröja ytterligare några år innan alla hade tillgång till varmvatten. Centralvärmen installerades däremot redan år 1938. Innan dess var det stundtals rätt kallt i huset. År 1928 frös vattnet i ledningarna. Våra källarkontor kallas av och till för vedförråd.

Oljan var en tung post. År 1945 klagar man att ”olja kunde köpas för ett orimligt pris”.

I mitten på 1950-talet byttes de äldsta portarna. Ett par år innan detta hände hade vi skaffat elektriska portlås med tidur. Detta var kopplat till trapplyset. Kontroll av om låset fungerade var enkelt. Strax före kl 21 gick man ut i trappen och tände lyset. Om portlås och tidur fungerade låstes portarna och lyset slocknade 21. Var det fortfarande ljust i trappen var något trasigt. Nu höll inte portarna så länge. Nya sattes in år 1965. Systemet med portlåset var dock kvar. Problem med vandalisering ledde till att vi 1974 satte galler på portarna. Trist och fängelseaktigt, men nya glasrutor var en dryg kostnad. Genomgången av våra tidiga fakturor avslöjar också att det krossades många rutor i huset under 1920-talet. Kanske ett utslag av läget på Knivsöder?

Om nu någon undrar varför ledstängerna ser annorlunda ut i C beror det på att nya sattes in år 1968.

Små, klädtuggande insekter har väl huserat lite varstans i huset. År 1935 var dock problemen med ”ohyra” mer påträngande. En sanering var nödvändig.

Fönstren byttes 1959.

Fasaderna klarade sig länge hyfsat, men 1977 var de i uselt skick. Renoveringen utfördes av SBC. Vi behöll den ursprungliga färgen utom på fasaden mot bakgården som färgades med en ljusare gul kulör. Huset bytte också ut tegeltaket mot plåt år 1970. Bytet gjordes på grund av ett flertal tillbud på gården när pannorna rasat ner.

Hus och hem
I våra papper lyser en mansvärld igenom på sina ställen. Bland annat renoverades och moderniserades husets tvättstuga för ”hemmafruarna” år 1950. Det skulle också dröja till år 1976 innan en kvinna kom in i styrelsen och först två år senare fick vi en kvinnlig ordinarie ledamot.

De sanitära förhållandena i huset var länge enkla. Lektor Nyberg lät installera dusch i sin ena ”klosett” år 1921. Övriga fick vänta länge. År 1973 installerade vi duschar i källaren. Där har vi idag bastun.

Ordningen i tvättstugan liksom trappstädning kan tydligen reta upp vem som helst. Runt år 1950 var det upprörda känslor om renhållningen i trapporna. Ett gigantiskt bråk om källare och tvättstuga uppstod under 1970-talet.

Husets lägenheter är sammanslagna kors och tvärs. Detta innebär bekymmer vid ledningsdragning osv. Denna era inleddes 1975 då två lägenheter på bottenvåningen i C slogs samman. Hålet togs upp i garderoberna. En metod som flera kopierat.

Underhållningsdetaljen
År 1957 föreslogs att vi skulle sätta upp en TV-antenn. Detta avslogs och för år 1960 sattes den upp på taket. Tveksamheten från delar av styrelsen var stor. På 1970-talet kunde vi som bodde högst upp höra ett brummande ljut från vinden när det blåste. Det var inte spöken, utan tv-antennen som darrade i vinden. Ljudet fortplantade sig via takstolarna ner i lägenheterna.

Föreningens musikanter underhöll 1979 på årsmötet. Kanske något att ta upp? Högläsning, poesi, sång och spel i föreningens gemensamma lokal av hugade medlemmar?

Första gårdsfesten hölls år 1976. Det har vi trott i alla fal, men Britt har berättat att man tidigare festat med en grillfest på gården långt tidigare.

Världen utanför
År 1979 vände sig föreningen till staden och krävde att Bromma flygplats skulle läggas ner. Vi var väl inte direkt ensamma med detta. Tja, de flyger över oss än i denna dag.

Ordning och reda
Vi är ju en bostadsförening. År 1947 försökte man ombilda denna till en bostadsrättsförening, men fann det för dyrt.

En större stadgerevision genomfördes åren 1976-78.

Gården
Det spetsiga staketet mot söder sattes upp år 1945.

Kalkstensplattorna på gården köptes i 1947. Plattorna lades över hela den övre delen av stora gården. Den nedre delen liksom bakgården asfalterades.

På 1930 talet såddes gräs med bellis på stora gården. Mörkt röda rosor köptes också. Dessa gick ur någon gång på 90-talet. På delar av gräsmattan lades träkubb. Där fanns också en sittgrupp.