Gårdarna

På stora gården finns med träd, gräsmatta och planteringar, lekstuga, sandlåda, pergola, trädgårdsgrupper, grillar m.m. På den lilla gården finns en Magnolia. Gårdarna kan fritt användas av medlemmarna.

Att vi har så gröna gårdar med en mångfald av växter är både fint och bra för pollinatörer och den biologiska mångfalden. Träd ger skugga varma dagar. Trädgårdsskötseln görs av frivilliga krafter bland medlemmarna. Om du vill hjälpa till med trädgårdarna är det välkommet – hör av dig till styrelsen!