Historik över underhåll

2022
 • Nya routrar i alla lägenheter
 • Fönsterrenovering av samtliga fönster
 • Upprustning av räcken på vädringsbalkonger
2021
 • Extern fastighetsskötsel inleddes
 • Sotning av eldstäder
 • Kartläggning av ventilation
 • Stamspolning och filmning av stammar
 • Uppdatering av ritningar
 • Plantering av nya växter och blommor på stora gården
 • Underhåll trapphusmålning
 • Balkongbygge i fem lägenheter
 • Brandtätning på vind och i källare 
 • Ny vattenventil från gatan
 • Nytt bastuaggregat

2020

 • Ny fjärrvärmecentral
 • Åtgärder av stuprör lilla gården
 • Energideklaration
 • Besiktning av balkonger
 • Upphandling av fastighetsförvaltning
 • Brandöversyn av extern brandkonsult
 • Fyra nya brand- och säkerhetsdörrar till källare och vind
 • Brytskydd på ytterportar

​2019

 • Besiktning av stuprör samt åtgärder av stuprör stora gården
 • Obligatorisk brandskyddskontroll i lägenheter med eldstad
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • Ny torktumlare och ny mangel i tvättstugan

2018

 • Rensning av ventilationskanaler
 • Spolning av köksstammar

​2017

 • Upprustning av bastu med nytt aggregat, kyl osv.
 • Målning av väggar i hobbyrum och i snickis
 • Sotning av eldstäder
 • Dusch installerades i föreningslokalen
 • Rörelsestyrda belysningsanordningar installerades i delar av källaren och tvättstugan
 • Elarbeten i tvättstugan, bastun och på gården
 • Ytterligare säkerhetsanordning på taket

2016

 • Målning av fönsterkarmar och fönsterbågar
 • Installation av fönsterventiler
 • En ny tvättmaskin och ett nytt torkskåp

2015

 • Taksäkerhetsanordning i anslutning till skorstenarna
 • Automatisk dörröppning till stora gården från A-huset

2014

 • Trapphusrenovering
 • Radonmätning
 • Gemensamt bredband för alla lägenheter

2013

 • OVK
 • Ventilationskanaler rensades

2012

 • Takrenovering
 • Fiber till alla lägenheter
 • Del av vind byggs om till lägenhet

2009

 • Barnvagnsrummen byggdes om i B- och C-huset
 • Balkongbygge

2007

 • Två nya tvättmaskiner i tvättstugan

2006

 • Ny terrassmur mot söder

2005

 • Lekstuga byggdes på stora gården
 • Fönster mot gårdarna målades om
 • Övre takfallet reparerades och målades

2003

 • En ny elinstallation gjordes, vilket gav lägenheterna nybyggnadsstandard vad gäller el samt gemensamt elabonnemang

​2002

 • Brandvarnare sattes upp i alla lägenheter
 • Gårdsförråd byggdes på stora gården
 • Nytt golv i tvättstugan

1997

 • Upprustning fasad mot gata och fasad på stora g​ården

1996

 • Fotolabb byggdes i källaren

1982

 • Tvättstugan byggs

1980-1990

 • Toalettstammar byts ut successivt