Vid utflytt

Vi hoppas att du har trivts hos oss! Här kommer en checklista som du kan använda inför att du ska flytta från föreningen. 

  1. Meddela gärna styrelsen att du avser sälja lägenheten i god tid!
  2. Ställ inte möbler, kartonger och annat i trapphus och/eller på vind och i källare. Detta utgör fara vid brand. Om du är i behov av extra utrymme vid t.ex. visning – fråga styrelsen om du kan låna ett tillfälligt!
  3. Städa ur vinds- och källarförråd. Inget får lämnas kvar. Sopa rent och/eller dammsug. Glöm heller inte något i barnvagnsrum eller i cykelställen på gården och i källaren.
  4. Lämna över bruksanvisningar, kvitton, slutbesiktningar och annat där garanti på renoveringar och vitvaror fortfarande gäller. Detta är en stor hjälp till köparen. Ofta gäller garantier i många år.
  5. Säg upp/ändra avtal, t.ex. hemförsäkring med bostadsrättstillägg och ev. gas.
  6. Se till att lämna information om portkod och vinds- och källarförråd till köparen. Alla nycklar ska också lämnas över. 
  7. Routern ska lämnas kvar i lägenheten – denna tillhör föreningen! Informera om placering och lösenord. 
  8. Testa brandvarnaren och säkerställ att tillräckligt många finns! 
  9. Säg hej då till de närmsta grannarna och gå ur föreningens FB-grupp. Du får gärna meddela även där att du flyttar så alla kan säga hej då.  
  10. På flyttdagen är det viktigt att du är varsam om väggar, golv och lampor i våra nyrenoverade trapphus. Om du använder en flyttfirma – be dem vara försiktiga samt säkerställ de har en försäkring ifall något går sönder! 

Vi önskar dig lycka till!