Hobbyrum & Snickis

1. I snickis finns maskiner och verktyg som potentiellt är farliga. Allt arbete sker under eget ansvar. Den som arbetar här inne ansvarar själv för att man kan hantera maskiner samt vilka skyddsåtgärder som behövs. Exempelvis handskar, glasögon, ansiktsmask, hörselkåpor.

2. Minderåriga får bara vistas i lokalerna i målsmans sällskap.

3. Maskiner får endast användas mellan 08.00 – 21.00. Respektera dina grannar!

4. Verktygen i Snickis ägs av medlemmarna privat, allt lån av dessa verktyg ska ske i samförstånd med ägaren.

5. Alla privata verktyg ska vara märkta med namn så man vet vems det är.

6. Allt virke, skivmaterial och färger i Hobbyrummet ska betraktas som allmänt. D.v.s. att det kan fritt disponeras av medlemmarna. Har man ett pågående projekt där man köpt material som man vill ha kvar ska detta material tydligt märkas så missförstånd inte uppstår.

7. P.g.a tidigare erfarenheter av att maskiner och verktyg fått ”fötter” så kommer ett fåtal personer disponera nycklarna till detta utrymme. Vill du ha tillgång till utrymmet så är det till någon av dessa du ska vända dig.

8. Städa efter dig!

Styrelsen 2017-06-04
Vill du ha tillgång till utrymmet så kontakta någon av nedanstående:
David Grehn, 25A 1tr, davidgrehn@gmail.com
Ulf Strucke, 25C Bv, ulf.strucke@gmail.com
Lennart Vallhagen, 25C Bv, lennart.vallhagen@gmail.com
Eller någon i styrelsen