Arbetshelg

Två gånger om året anordnas arbetshelger, vanligtvis i april och oktober. Då utförs mindre reparationer, trädgårdsskötsel, grovstädning av gårdar, vind och källare samt mycket annat. Arbetshelgerna är även ett utmärkt tillfälle att träffa andra medlemmar i huset – mingla, fika och ha det bra tillsammans. Styrelsen planerar och informerar medlemmarna om arbetshelgerna. Anslag om datum och tid sätts upp i A- och B-porten, samt här på hemsidan. Observera att under arbetshelgen slängs alla lösa föremål som står placerade i korridorer på vind och i källare – oavsett om de är märkta med namn eller inte. Förvara därför inte sådant du vill spara utanför din lägenhet eller förråd.

Totala antalet arbetsdagar per lägenhet är två (2). Omräknat till timmar motsvarar det 16 timmar per lägenhet och år. Annat arbete i föreningen, exempelvis styrelseuppdrag, jämställs med arbetsinsats på arbetshelger. Vid försäljning skall köparen informeras om gällande regler. Informationen ges av tidigare ägare.