Sopor, papper och annat avfall

Hushållssopor
Hushållssopor ska bäras ner och slängas i sopnedkasten. För allas trevnad får soppåsar ej placeras i trapphallen eller utanför lägenhetsdörren.

Pappersinsamling
Pappersinsamling sker två gånger varje vecka i särskilda kärl i källaren.

Komposten
Utanför växthuset finns en vanlig kompost för växtdelar och liknande.

Grovsopor
I källaren i trappa A finns ett grovsoprum. Utanför detta finns speciella kärl för lampor, elektronik etc.

Följande hör inte hemma i grovsoprummet:


Glas
– glaskross finns på Heleneborgsgatan och Borgargatan.

Färgburkar – lämnas istället på miljöstationer.


Kartonger
–lämnar du själv i insamlingskärlen på Heleneborgsgatan och Borgargatan.


Byggavfall
– detta får medlemmen själv bekosta bortforsling av.

Vanliga torrsopor – släng i sopnedkasten som vanligt.

 

Vi tömmer grovsoprummet själva,dels på arbetshelgerna två per år och dels genom frivilliga insatser från medlemmar. Om ovanstående följs behöver vi inte tömma så ofta. Dessutom värnar vi om miljön! Inga prylar, grejer, möbler, kartonger, sopor eller annat får någonsin ställas i gångar i källare eller på vind! De utgör en brandfara och hindrar både oss själva och brandkåren vid en eventuell nödsituation!