Sopor, papper och annat avfall

Hushållssopor

Hushållssopor ska bäras ner och slängas i sopnedkasten i A- respektive B-porten. För allas trevnad får soppåsar ej placeras i trapphallen eller utanför lägenhetsdörren.

Grovsopor

Det finns ett litet grovsoprum i källaren. Utanför detta finns speciella kärl för lampor, elektronik etc. Vi tömmer grovsoprummet själva, dels på arbetshelgerna två per år, dels genom frivilliga insatser från medlemmar. Därför är det viktigt att respektera reglerna för vad som får slängas. Om nedanstående följs behöver vi inte tömma så ofta. Detta får lämnas:

  • Föremål utan elektronik och batterier, t.ex. husgeråd och textilier
  • Mindre möbler
  • Mindre elavfall – lämnas på hyllan bredvid grovsoprummet

Detta får inte lämnas:

  • Glas-, plast-, pappers- och metallförpackningar – lämnas vid återvinningsstationen på Heleneborgsgatan eller Borgargatan. Här kan du även lämna batterier. Tänk på klimatet och miljön!
  • Byggavfall
  • Stora möbler
  • Kartonger
  • Kemikalier, färg och annat giftigt avfall
  • Glödlampor, lysrör, LED-lampor, batterier och dylikt
  • Sådant som kan innebära fara för andra, som t.ex. trasigt glas, kemiska produkter osv. Tänk på att det är du själv eller dina grannar som ska handskas med avfallet.

Sådant som inte får lämnas ansvarar medlemmen själv för att ta till en miljöstation eller beställa bortfraktning. Flera gånger per år kommer Stockholms stads miljöbil till Hornsbruksgatan 25 – där kan du lämna farligt avfall och småelektronik. Se turlista här.

Second-hand hyllan

Bredvid grovsoprummet finns en hylla där du lämna böcker och prylar som du inte längre använder, men som är i gott skick och kan komma till glädje för någon annan.

Elavfall

Här får du lämna små elektroniska föremål och glödlampor. Vänligen sortera  i anvisade behållare.

Komposten

Utanför växthuset finns en vanlig kompost för växtdelar och liknande.