Andrahandsutyrning

Vår bostadsförening är beroende av engagerade och aktiva medlemmar. Därför är det önskvärt att medlemmar stadigvarande bor i sina lägenheter. Men ibland kan man behöva hyra ut sin lägenhet av olika skäl. Dessa regler gäller vid andrahandsuthyrning:

  • Medlemmar måste ha styrelsens godkännande för andrahandsuthyrning.
  • Begäran om uthyrning ska innehålla skälet för uthyrning, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheter samt mail och telefonnummer till hyresgästen. Ny upplåtelse kräver nytt tillstånd. Ansökan görs via Nabo – logga in med BankID, klicka på ”Din lägenhet/lokal” i vänstermenyn och klicka på ”Ansökan om andrahandsuthyrning” uppe till höger.
  • Andrahandsuthyrning medges för begränsad tid och om godtagbara skäl föreligger, som sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller provsamboende. Föreningen tillämpar gängse praxis på hyresmarknaden.
  • Uthyrning godkännes för högst ett år i taget och för högst två olika hyresgäster under loppet av ett år. Efter tre års uthyrning måste synnerliga skäl föreligga för fortsatt godkännande.
  • Avgiften för andrahandsuthyrning är för ett helår 10 % av prisbasbeloppet och betalas per månad. Avgiften finns bl.a. till för att medlemmar under denna tid inte kan hjälpa till i skötseln av fastigheten.
  • Hyresgäster behöver inte delta på städhelger.
  • Vid all uthyrning ansvarar medlemmen för att hyresgästen respekterar föreningens stadgar, ordningsregler och att hyresgästen ger tillträde till lägenheten vid obligatorisk tillsyn eller andra arbeten i fastigheten samt att viktig information från föreningen skickas vidare mellan hyresgäst och ägare.
  • Andrahandshyresgäster har inte rätt att i tredje hand upplåta lägenheten.

Korttidsuthyrning
Vid uthyrning kortare tid än en månad tas ingen avgift ut. Föreningen godtar korttidsuthyrning under sammanlagt maximalt 30 dagar och för högst fyra olika uthyrningstillfällen under ett år. Styrelsen måste meddelas för varje tillfälle med tidsperiod och namn på hyresgästen/hyresgästerna. Meddela gärna även de närmaste grannarna.

Föräldrar och barn
Föreningen accepterar föräldrar som ägare till lägenhet bebodd av barn, och vice versa. Ingen extra avgift för andrahandsuthyrning tas ut i sådana fall. Föreningen ser dock helst att barnet i detta fall äger en del av andelen, t. ex. 10 %, för att på det sättet bli medlem i föreningen.