Kakelugnar

Generellt gäller eldningsförbud i samtliga eldstäder om föreningen ej fått giltigt intyg från skorstensfejarmästare, samma sak gäller användning av fläkt i kök eller badrum. Endast skorstenspipor som tätats de senaste 20 – 25 åren kan bli godkända, alla andra är otäta.