Stadgar

Vi har ingen inre reparationsfond för lägenhetsrenoveringar. Medlemmen står själv för allt underhåll i lägenheten. Detta gäller även installationer i lägenheten som dusch, kök och elektricitet. Skador som orsakas av lägenhetens installationer står medlemmen också för. Även om husets försäkring normalt skulle kunna täcka skadan, används den enbart i undantagsfall till sådant. Husets försäkring används främst till föreningens gemensamma anläggningar. Detta för att hålla nere föreningens försäkringskostnader.

För att undvika ekonomiska ”stjärnsmällar” uppmanas du att koppla en speciell bostadsrättsförsäkring till din hemförsäkring. Kontrollera dessutom regelbundet alla vatteninstallationer, väggar och golv i dusch/badrum/kök samt annat som kan förorsaka vattenskada.

Nedan följer några viktiga punkter ur stadgarna:

  • Uthyrning i andra hand måste godkännas av styrelsen. Vi brukar i stort sett tillämpa gängse praxis på hyresmarknaden.
  • Lägenheten måste användas som bostad.
  • Endast fysisk person beviljas medlemskap.
  • För om- och nybyggnationer erfordras styrelsens tillstånd, samt i vissa fall även byggnadslov. För säkerhets skull, kontakta alltid styrelsen först. Kontrollera också att din försäkring täcker eventuella skador som kan uppkomma i din egen eller i andras lägenheter.

Om du inte har fått ett exemplar av våra stadgar av den förre ägaren, kan du få ett av styrelsen, eller ladda ner ett ex genom att klicka på länken nedan, reviderad senast 2005-05-26.

Söderbos stadgar – PDF