Föreningslokal

På nedre botten i uppgång A har vi en gemensam föreningslokal. Den står till förfogande gratis för samtliga medlemmar. I lokalen finns anslaget vad som förväntas av dig när du lånar den.

I korthet gäller följande:

  • Rök utomhus.
  • Boka endast i undantagsfall mer än en övernattning eller bokning och uppge alltid ditt namn och telefonnummer i kalendern samt på dörrtavlan när du lånar lokalen. Om du lånar lokalen för övernattning, uppge det antal sängar du kommer att vara i behov av.
  • Du får gärna låna stolar och bord till din egen lägenhet. Anteckna då i kalendern hur många du kommer att behöva.
  • Vid övernattning ska lokalen vara tillgänglig för andra medlemmar mellan klockan 11.00 och 20.00. Ställ bort sängar och stuva undan personliga tillhörigheter. Nattgästernas saker bör helst inte förvaras dagtid i lokalen.Efter kl 24.00 ska ljudnivån vara sådan att den inte stör grannarna.Och du städar förstås efter dej.
  • Vid större renoveringsarbeten kan hantverkare emellanåt använda lokalen som pausrum, materialförråd etc. Din bokning kan då påverkas.
  • Under arbetshelgerna kan du inte boka lokalen då den används som lunch- och fikarum, möteslokal och mycket annat.