Om Söderbo

Vår förening är en bostadsförening. Det betyder att verksamheten inte regleras av lagen om bostadsrättsföreningar, utan av lagen om ekonomiska föreningar. Det gör att vi har större möjlighet att utforma våra stadgar som vi vill.

Exempelvis kräver våra stadgar att nya medlemmar ska förbinda sig att folkbokföra sig i huset, vilket innebär att en person kan vägras inträde i föreningen om vederbörande tänkt använda lägenheten som t ex övernattningsbostad. En person som redan är medlem, och har varit folkbokförd i huset, får naturligtvis flytta och sedan behålla medlemskapet och andelen, men måste fortfarande vara folkbokförd i huset. Det är dock inte säkert att du då får hyra ut lägenheten i andra hand. Pantförskrivningar kan handläggas först sedan du blivit medlem i föreningen.

Vi vill att du är rädd om vårt hus. Vi har ingen vaktmästare eller anlitar något servicebolag. Istället sköter vi själva all daglig tillsyn och skötsel och sparar mycket pengar på det. Därför kan vi hålla månadsavgifterna nere. Om du tycker att något brister – åtgärda det själv eller säg till styrelsen.

Alla medlemmar får använda allt som finns i huset. Det enda vi begär av dig är att du är rädd om vårt hus och alla de möjligheter som finns, att du följer de enkla och självklara regler som finns och att du alltid städar efter dig. Om det är något som du vill/kan göra, lägg en lapp i föreningens brevlåda i uppgång A nb, eller prata med någon i styrelsen. Likaså om du är intresserad av styrelseuppdrag. Inval till styrelsen sker varje vår, vanligtvis i maj vid föreningsstämman.