Ordningsregler

2017-06-07

Ordningsregler BF Söderbo
Syftet med denna skrift är att ge en sammanställning av de regler som gäller i vår förening. Här kan du på ett enkelt sätt hitta svar på de frågor som du som boende kan komma att ha. Vår hemsida, www.soderbo.nu, är även en källa till information och uppdateras kontinuerligt. Om du har några synpunkter eller förslag är du varmt välkommen med dessa till styrelsen.
Andrahandsuthyrning
Söderbo är beroende av närvarande, engagerade och aktiva medlemmar för att föreningsformen ska fungera. Därför är det viktigt och önskvärt att medlemmar stadigvarande bor i sina lägenheter. Medlemmar måste ha styrelsens godkännande för uthyrning av lägenhet så väl som utlåning under längre tid till vänner eller släktingar.

Andrahandsuthyrning medgives för begränsad tid och om godtagbara skäl föreligger. Föreningen tillämpar gängse praxis på hyresmarknaden. Uthyrning godkännes för högst ett år i taget och för högst två olika hyresgäster under loppet av ett år. Efter tre års uthyrning måste synnerliga skäl föreligga för fortsatt godkännande. Vid uthyrning läggs enligt stadgar 20% av årsavgiften på medlemmens avgift till föreningen.

Vid uthyrning kortare tid än en månad, så kallad korttidsuthyrning, uttas ej avgift. Föreningen godtar korttidsuthyrning under sammanlagt maximalt 30 dagar och för högst fyra olika uthyrningstillfällen under ett år. Styrelsen måste meddelas för varje tillfälle. Dessutom måste medlem informera grannar genom lapp i trapphuset med namn och tidsperiod för den/dem som hyr lägenheten.

Stadgarna rörande medlems ansvar för andrahandsuthyrning gäller alla former av upplåtelse av lägenheten. Andrahandshyresgäster har ej rätt att i tredje hand upplåta lägenheten.

Föreningen accepterar föräldrar som ägare till lägenhet bebodd av barn, och vise versa. Ingen extra avgift för andrahandsuthyrning tas ut i sådana fall. Föreningen ser dock helst att barnet i det ovanstående fallet äger en del av andelen, t ex 10%, för att på det sättet kunna bli medlem i föreningen.
Arbetshelger
Två gånger om året anordnas arbetshelger, vanligtvis i april och oktober. Då utförs mindre reparationer, trädgårdsskötsel, grovstädning av gårdar, vind och källare samt mycket annat.

Arbetshelgerna är även ett utmärkt tillfälle att träffa andra medlemmar i huset – mingla, fika och ha det bra tillsammans. Styrelsen planerar och informerar medlemmarna om arbetshelgerna. Anslag om datum och tid sätts upp i A- och B-porten.

Totala antalet arbetsdagar per lägenhet är två (2). Omräknat till timmar motsvarar det 16 timmar per lägenhet och år. Deltar man ej läggs 20 % på på avgiften Vid försäljning skall köparen informeras om gällande regler. Informationen ges av tidigare ägare.
Bastun
Bredvid tvättstugan finns föreningens bastu. Boka tid på listan som hänger i ”förrummet” och läs anvisningarna för att slå på aggregatet. Torka golvet med skrapan och ställ upp bastudörren, så att bastun vädras ut. Se till att bastuaggregatet är avstängt när du lämnar bastun.

Brandvarnare
Trapphus
Brandvarnare i trapphusen innehåller ”tioårsbatterier”, som enligt uppgift räcker i 7-8 år. medlemmarna hjälps åt att vid behov byta batteri i brandvarnare som sitter i trapporna. Kontakta någon i styrelsen för att få ett ”tioårsbatteri” som finns i styrelserummet.
Lägenheterna
I december 2002 satte föreningen upp brandvarnare i samtliga lägenheter.
Det är lägenhetsinnehavarens eget ansvar att underhålla brandvarnaren och att byta ut batteriet då det tar slut.
Cyklar
Det är ont om utrymme för att parkera cyklar på gårdarna och därför får varje person endast ha en cykel i våra gemensamma utrymmen.
Föreningslokalen
På nedre botten i uppgång A har vi en gemensam föreningslokal. Den står till förfogande gratis för samtliga medlemmar. I lokalen finns anslaget vad som förväntas av dig när du lånar den.

I korthet gäller följande:
Rök utomhus men lämna inga fimpar på gården.
Boka helst inte mer än en övernattning i följd och uppge alltid ditt namn och telefonnummer i kalendern när du lånar lokalen. Om du lånar lokalen för övernattning, uppge det antal sängar du kommer att vara i behov av.
Du får gärna låna stolar och bord till din egen lägenhet. Anteckna då i kalendern hur många du kommer att behöva.
Vid övernattning ska lokalen vara tillgänglig för andra medlemmar mellan klockan 11.00 och 20.00. Ställ bort sängar och stuva undan personliga tillhörigheter. Nattgästernas saker bör helst inte förvaras dagtid i lokalen.
Boende i föreningen har rätt att hämta och lämna barnvagnar i hallen även när lokalen är bokad.
Tänk på att inte störa grannarna. Efter kl 22.00 på vardagar och kl 23.00 på helgerna ska ljudnivån mycket låg.

Vid större renoveringsarbeten kan hantverkare emellanåt använda lokalen som pausrum, materialförråd etc. Din bokning kan då påverkas.
Under arbetshelgerna kan du inte boka lokalen då den används som lunch- och fikarum, möteslokal och mycket annat.
Grovsopor
Grovsoporna utgör en stor kostnad för föreningen och i slutändan de boende. Tänk på vad du ställer här. Passa på att slänga skrymmande saker under arbetshelger då vi hyr in en container. Grovsoprummet finns i källaren i trappa A.
Följande hör dock inte hemma i grovsoprummet:
Glas – glaskross finns vid återvinningsstationen på Heleneborgsgatan och Borgargatan.
Färgburkar – lämnas på återvinningscentralen, mobila miljöstationer, eller återvinningsbåten.
Kartonger – pressas ihop och lämnas på återvinningsstationen på Heleneborgsgatan alternativt Borgargatan
Byggavfall – detta får medlemmen själv bekosta.
Vanliga torrsopor – släng i sopnedkasten som vanligt.
Om detta följs behöver vi inte tömma så ofta (slipper kostnader).
Gårdarna
Vi är alla tillsammans ansvariga för att hålla gårdarna i fint skick så att de kan användas. Håll utkik efter vattnings- och gräsklippningsschemat för sommarsäsongen. Bord och stolar på gårdarna är inte bokningsbara så vi får alla samsas om utrymmet och grillarna. Tänk på att hålla ljudnivån så att den inte stör grannarna.

Föräldrar ansvarar för att leksaker inte ligger i vägen.
Husdjur
Husdjur ska hållas på ett sådant sätt så att de inte blir störande för medlemmarna i föreningen och övriga grannar. Rastning av djur får inte ske på gårdarna.
Hushållssopor
Hushållssopor ska bäras ner och slängas i sopnedkasten i A- respektive B-porten. För allas trevnad får soppåsar ej placeras i trapphallen eller utanför lägenhetsdörren.
Kakelugnar
Generellt gäller eldningsförbud i samtliga eldstäder om föreningen ej fått giltigt intyg från skorstensfejarmästare, samma sak gäller användning av fläkt i kök eller badrum. Endast skorstenspipor som tätats de senaste 20 – 25 åren kan bli godkända, alla andra är otäta.
Komposten
Utanför växthuset finns en vanlig kompost för växtdelar och liknande
Lampbyten
I Söderbo hjälps vi alla åt med lampbyten därmed kan vi också hålla månadsavgifterna nere.
Följande gäller i Bf Söderbo:
Varje medlem ansvarar för att belysningen fungerar på det egna våningsplanet
Styrelsen ansvarar för att det finns nya lampor, kontakta någon i styrelsen då en lampa behöver bytas
Stegar hittar du på C-vinden, i städskrubben i C-uppgången samt i källaren.
Lekstugan
Föräldrar ansvarar för lekstugan och sandlådans skick.
Ombyggnad och renovering
Det ligger i föreningens intresse att renoveringen av badrum och kök blir fackmannamässigt gjorda. Därför ska medlem i förväg anmäla ombyggnadsplaner till styrelsen samt rådgöra med föreningens byggexpert. Se ytterligare information på hemsidan.
Pappersinsamling
I källaren finns två kärl för insamling av tidningar/papper där medlemmar kan lämna sina tidningar/papper i papperskassar. OBS! Lägg inga kartonger eller lösa tidningar då detta innebär en merkostnad.
Snickis
I källaren under B-trappuppgången finns ett utrymme där man kan måla och snickra. Rummet är tillgängligt för alla medlemmar. Alla ska följa ordningsregler som finns uppsatta och undvika störande aktiviteter efter kl 21 på kvällen då flera lägenheter har sovrum ovanför Snickis.
Snöröjning
Stockholm Stad ansvarar för snöröjning på trottoaren, medan vi själva sköter snöröjningen på gårdarna. Vi har dessutom ett avtal med en plåtfirma för snöröjning på taket. Snö- och isjour mot gatan sköts av styrelsen.
Städning
Föreningen anlitar en städfirma som varje vecka städar trappuppgångarna, tvättstugan och källargolv belagda med klinker. Dessutom städar firman föreningslokalen en gång per månad. Övriga allmänna utrymmen städar vi själva.
Störningar
Vi bor i ett flerfamiljshus. Att grannarna märks när de spelar musik, spolar i kranar, flyttar möbler, lagar mat och så vidare måste accepteras så länge det inte går till överdrift eller ständigt sker på ”onormala” tider. Tänk på att man kan störa även under dagtid och att det inte bara är ljud som kan räknas som störning. Sunt förnuft brukar oftast fungera bäst men som hjälp på vägen kan sägas att vardagar mellan 7-22 och helger mellan 9.30-23 anses normalt ”oväsen” acceptabelt.
Trapphusen och vädringsbalkonger
Inga prylar, grejer, möbler, kartonger, sopor eller annat får förvaras i trapphusen eller på vädringsbalkongerna. De utgör en brandfara och hindrar både oss själva och brandkåren vid en eventuell nödsituation! Detta gäller även dörrmattor.

Undantag för vädringsbalkongerna är att det där får stå balkongbord och stol som kan nyttjas av alla.
Tvättstugan
Tvättstugan finns i källaren mellan uppgång A och B. Det finns fyra tvättmaskiner, de tre till vänster är bokningsbara och den längst till höger är obokningsbar. Torktumlaren ovanpå den obokningsbara maskinen är reserverad till denna maskin. Fullständiga tvättregler finns anslaget i tvättstugan.

Under arbetshelgerna är det inte tillåtet att boka tvättider eftersom tvättstugan ska storstädas och maskinerna ska servas och repareras.
Tvättmaskinerna
Tvättmaskinerna får bara användas mellan 08.00-21.00, inte tidigare eller senare.
Du får max boka fyra timmar per gång. Du kan bara boka maskinerna 1-3. Den grå tvättpelaren är obokningsbar och ingår inte i den bokade tvättiden.
Om du inte börjat tvätta inom 30 minuter betraktas din tvättid som ledig.
Torkskåp, tumlare och centrifug
Torkskåp, tumlare och centrifug disponeras 45 minuter efter tvättidens slut.
Den som bokat sista tvättiden har rätt att låta tvätten hänga kvar i torkskåpen över natten till kl 8.30 följande morgon under förutsättning att torkskåpet (och tumlare) stängs av absolut senast kl 22.00.
Den obokningsbara tvättpelaren
I tvättpelaren får du bara tvätta en tvätt åt gången.
Maskin 1-3, stora tumlaren och de båda torkskåpen är reserverade för den som har bokat tvättid. Den obokningsbara tvättpelaren får du däremot inte disponera under den tid du har bokat tvättstugan.

Trasiga maskiner?
Om något är trasigt i tvättstugan och inte fungerar, gör så här:
1. Skriv i loggboken som finns i tvättstugan
2. Meddela kontaktpersonen som finns på anslagstavlan i tvättstugan.
3. Sätt en lapp på maskinen som inte fungerar…. så fungerar det snart igen

För ytterligare information – läs också anslagen i tvättstugan!
Ventilation
Huset har självdragsventilation. Det är medlemmens skyldighet att hålla ventiler och spjäll fria från damm och fett. Tilluftsventilerna på fönstren ska alltid vara öppna, vid riktigt kalla utetemperaturer kan inflödet minskas till hälften. Vid ombyggnation ska medlemmen säkra att det monteras korrekta ventiler och don för självdrag.

Sotaren kommer vart sjätte år och sotar imkanalerna. Detta bekostas av föreningen. Vart tredje år kommer sotaren och sotar rökkanalerna till vilka eldstäder är kopplade. Detta bekostas av den enskilde medlemmen.
Vindsutrymmen
Inga prylar, grejer, möbler, kartonger, sopor eller annat får någonsin ställas i gångar i källare eller på vind! De utgör en brandfara och hindrar både oss själva och brandkåren vid en eventuell nödsituation!
Växthuset
Här kan du driva upp växter. Alla i föreningen har rätt att nyttja växthuset men det är viktigt att märka upp sina växter. Christer är kontaktperson vid eventuella frågor.
/Styrelsen Söderbo upa