Stadgar

Nedan följer några viktiga punkter ur stadgarna:

  • Uthyrning i andra hand måste godkännas av styrelsen. Vi brukar i stort sett tillämpa gängse praxis på hyresmarknaden.
  • Lägenheten måste användas som bostad.
  • Endast fysisk person beviljas medlemskap.
  • För om- och nybyggnationer erfordras styrelsens tillstånd, samt i vissa fall även byggnadslov. För säkerhets skull, kontakta alltid styrelsen först. Kontrollera också att din försäkring täcker eventuella skador som kan uppkomma i din egen eller i andras lägenheter.

Vi har främst tre avvikelser i stadgarna jämfört med en vanlig bostadsrättsförening:

  •  Styrelsen kan kräva att ny medlem skall förbinda sig att stadigvarande bosätta sig i huset och mantalsskriva sig där för att bli godkänd som medlem
  • Inre och yttre fond saknas
  • Avgift tas ut vid uteblivet deltagande på arbetshelg

Stadgarna reviderades senast 2020.

Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo u.p.a.