Styrelsen 21/22

Vill du kontakta styrelsen? Skicka ett mail till ordf@soderbo.nu

Magda Rasmusson, ordförande 

Maria-Theresa Rieder, vice ordförande

David Grehn, kassör

Madeleine Sjödahl, ledamot

Jakob Nilsson, ledamot

Elin Boberg, suppleant

Axel Söderlund, suppleant